Моделювання процесів — це одна з важливих цілей стратегічного зростання фірми. З його допомогою можливо створити поточну та перспективну модель, а також створити плани і програми переходу з першого в наступний стан, тому що головною ідеєю створення моделей є розуміння того, що робить певне підприємство і як воно функціонує.

Вимоги, які згодом будуть висуватись до програмного забезпечення, можна сформулювати завдяки грамотно та послідовно спроектованій модели виробництва.

Для більш достовірного моделювання необхідно виконати аналіз підприємства та відповісти на наступні запитання:

● Які дії необхідно виконати для отримання заданого кінцевого результату?

● В якій послідовності виконувати ці дії?

● Які механізми контролю та керування існують в рамках існуючої моделі?

● Яку вихідну інформацію генерує дія моделі?

● Які ресурси необхідні для виконання кожного кроку?

● Які параметри характеризують покрокове виконання та модель в цілому?

Маючи відповіді на основні питання, можливо отримати всі необхідні дані для успішного розвитку бізнесу.

Створення системи управління підприємством за допомогою наших спеціалістів дозволить прискорити досягнення стратегічних цілей підприємства, знизити витрати і час виконання бізнес-процесів, знизити трудомісткість робіт з проектування та вдосконалення системи управління.