Сам по собі консалтинг є дуже обширним, оскільки містить в собі багато критеріїв оцінки. Мета консалтингу - допомогти системі управління в досягненні заявлених цілей.

Можна виділити кілька основних напрямів застосування:

● Діагностика організаційної структури і бізнес-процесів ІТ-служби, оцінка ступеня їх відповідності поточним і планованим в майбутньому завданням забезпечення діяльності підприємства, розробка рекомендацій щодо їх вдосконалення;

● Аналіз стійкості, надійності і продуктивності інформаційної системи, видача рекомендацій щодо її поліпшення по заданих параметрах;

● Розробка та впровадження системи управління ІТ-сервісами.

Великий досвід, накопичений нашими фахівцями в ході автоматизації підприємств різних галузей бізнесу, розвинене системне мислення, наявність штату фахівців-консультантів у різних областях управління бізнесом - все це дозволяє нам брати на себе роботи з надання консалтингових послуг з вироблення і реалізації системних рішень управління підприємством, підкріплюючи організаційні зміни інструментами з арсеналу інформаційних технологій, що, безумовно, є нашим додатковою перевагою.